Powys Transition Winter School …..Ysgol Gaeaf Trawsnewid Powys 2017

We have a great programme of training days for you coming up now. Starting with Storytelling for Changemakers with Inez Aponte (fully booked – but if enough people request, we will repeat this) this weekend, and continuing on every Saturday in March. Subjects include Community Orchards, Setting up Repair Cafes, Community Woodlands and Vegetable Fermenting with Annie Levy. Find more details here

 

Cyhoeddwyd ar 16 Chwefror 2017

Mae dyddiau hyfforddi gwych ar y gweill i chi dros y gaeaf. Bydd yn cychwyn gydag Adrodd Straeon i Unigolion sy’n sicrhau Newid yng nghwmni Inez Aponte (eisoes yn llawn, ond gallwn ei ail-adrodd os bydd mwy o bobl yn gofyn amdano) y penwythnos hwn, ac yn parhau ar bob dydd Sadwrn trwy fis Mawrth.  Ymhlith y pynciau mae Perllan Gymunedol, Sefydlu Caffi Atgyweirio, Coetiroedd Cymunedol ac Eplesu Llysiau gydag Annie Levy. Ceir mwy o fanylion yma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *