Service of Remembrance for Diana Greaves 11th December.

14922891306_7ab83f3599_k

It is with great sadness that we have to tell you that the wonderful Di Greaves passed away, at home, peacefully, with her family around her, on the 25th November. She will be very very sorely missed and fondly remembered, and leave a huge gap. Her kindness and energy were unparalleled. She was buried on Friday 11th December at a green burial site near to her first Powys home and there was  a Service of Remembrance at 3:00pm at the Holy Trinity Church in Llandrindod, followed by refreshments at the nearby New Life Church. Many people from all walks of life came together to celebrate this extraordinary, wonderful, lady’s life.  We were very blessed to have known her.

Gyda thristwch mawr, cyhoeddwn fod Di Greaves wedi marw’n heddychlon yn ei chartref, ym mhresenoldeb ei theulu ar 25ain Tachwedd.  Bydd colled enfawr ar ei hôl, ac mae gennym atgofion melys iawn ohoni, a bydd bwlch mawr hebddi. Roedd ei natur garedig a’i hegni heb eu hail. Fe’i claddwyd ddydd Gwener 11eg Rhagfyr ar safle claddu gwyrdd yn ymyl ei chartref cyntaf ym Mhowys, a  chynhaliwyd Gwasanaeth Coffa am 3 o’r gloch yn Eglwys y Drindod Llandrindod, gyda lluniaeth i ddilyn yn yr Eglwys Bywyd Newydd. Daeth llawer iawn o bobl ynghyd i ddathlu bywyd y ddynes ryfeddol ac eithriadol hon. Bendith oedd cael ei hadnabod.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *